Thông tin giỏ hàng
Chưa có sản phẩm
Sản phẩm nổi bật
CÔNG CỤ PANASONIC CHÍNH HÃNG
PHẦN MỀM CHUYÊN RESET PANASONIC
20.000.000  VNĐ
 
PHẦN MỀM-M37512FCXX-R2J24020F020-20020-40020-60020-239S7N02-SANYO-RUN LPT-VER 6.0-NEW 2014
CHUYÊN RESET SANYO M37512FCXX -R2J24020F020-20020-40020-60020-239S7N02-SANYO RUN LPT
8.000.000  VNĐ
 
MÁY TEST48 DUNG LƯỢNG CELL PIN NEWARE
MÁY TEST 48 CELL NEWARE
22.000.000  VNĐ
 
PHẦN MỀM SONY BQ8030A NEW 2013
PHẦN MỀM CHUYÊN RESET BQ8030A SONY NEW 2013
4.000.000  VNĐ
 
PHẦN MỀM MAXIM 1781-ALL CHẠY TRÊN LPT VER 3.0 NEW-2013
PHÂN MÊM HỖ TRỢ MAX1781 PANASONIC-STL-SMP-SDI
7.000.000  VNĐ
 
PHÂN MỀM RESET M37517-24C02-PANASONIC
PHẦN MỀM CHẠY TRÊN THIẾT BỊ EV2300
1.000.000  VNĐ
 
Dịch vụ cho thuê
  Tải báo giá
  Báo Giá
Sản phẩm
PHẦN MỀM TEST ALL BATTERY LAPTOP VER 5.60
Kho : Còn hàng Bảo hành :FOREVER
Hãng sản xuất :REGEDIT-GROUP
0  VNĐ
 Mô tả

 

                                       TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 5.60

Support List:

                              * Support BQ40Z306, BQ9006 Chip For DJI Flycam

                      * Support BQ40390 DELL Chip

                      * Support BQ40Z897 Lenovo Chip

                              * Support Battery OEM A1168

                              * Updated Database For Battery Information

 

                                       TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 5.50

Support List:

                             Updated Database For Calibrate Information

                             Updated Database For Battery Information

 

                                       TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 5.40

Support List:

                             Updated How-To-Use In Calibrate Software

                             Updated Database For Battery Information

 

                                       TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 5.30

Support List:

                              *  Updated Database For Battery Information

                              *  Added How-To-Use In Calibrate Software

                              *  Fixed Some Small Errors, Helps Improve Software Battery.

 

                                      TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 5.20

Support List:

                              * Updated Database For Battery Information

                              *  Fixed Some Small Errors, Helps Improve Software Battery.

                                      

                                      TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 5.10

Support List:

                              * Updated Calibrate Software

                              * Updated Database For Battery Information

 

 

                                       TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 5.00

Support List:

                              * Support I2C port on EV2300

                      * Support for  BQ40Z651 Chip (APPLE Battery)

                      * Update Dynamic Data For Iphone-Flycam Batteries

                              * Updated Database For Battery Information.

 

                                       TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 4.94

Support List:

                              * Support for Chip BQ30Z552-BQ30Z553-BQ30Z556-BQ30Z557

                               BQ30Z558-BQ30Z559-BQ40Z797A-BQ40Z-BQ40Z501

                                                      BQ40Z651-BQ40Z698A

                              * Updated Database For Battery Information.

 

                                       TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 4.93

Support List:

                              * Updated Database For Battery Information

 

                                       TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 4.92

Support List:

                              * Updated Calibrate Software

                              * Updated Database For Battery Information

                                      

                                       TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 4.91

Support List:

                              * Updated Calibrate Software

                              * Updated Database For Battery Information

                              * Fixed Errors Design Voltage For Calibrate Software.

                                      

                                       TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 4.90

Support List:

                              * Updated Calibrate Software

                              * Updated Database For Battery Information

                              * Fixed Some Small Errors, Helps Improve Software Battery.

 

                                       TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 4.89

Support List:

                              * Support Copy To Clipboard For Menu Battery Information

                              * Updated Calibrate Software, Support Default Password And Coding

                              * Added Menu Check ID For DEL-LENOVO-BQ30ZXX-BQ40XXX

                              * Updated Database For Battery Information.

                                        TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 4.88

Support List:

                              * Updated Database For Battery Information

                             * Fixed Checking Firmware And Hardware..

                                       TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 4.87

Support List:

                              * Updated Calibrate Software

                              * Updated Database For Battery Information

                              * Fixed Some Small Errors, Helps Improve Software Battery.

                                       TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 4.86

Support List:

                              * Updated Checking Firmware And Hardware

                              * Updated Database For Battery Information

 

   TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 4.85

Support List:

                              * Added Battery Internal Resistance Test

                              * Added Charge Command For Dell PCB SMP-LGC

                              * Updated Calibrate Software

                              * Updated Database For Battery Information

   TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 4.84

Support List:

                              * Added Read Cell Voltage For Flycam

                              * Updated Database For Battery Information

 

  TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 4.83

Support List:

                               * Support for bq40z451, bq78z100, bq78350, bq34110, bq34210 Chip

                               * Support for bq27220, bq27320, bq27421, bq27441, bq27z561 Chip

                               * Added Check Data Button on Server

                              * Updated Database For Battery Information

==========================================================

   TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 4.82

Support List:

                               * Support for BQ40Z453 Chip

                               * Added Auto Refresh Graph Button

                               * Updated (SCL SDA GND) READ SMB LAPTOP BATTERY

                               * Updated Database For Battery Information

==========================================================

 

   TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 4.8

Support List:

                               * Added Graph Charge/Discharge Battery

                               * Updated Calibrate Program

                               * Updated (SCL SDA GND) READ SMB LAPTOP BATTERY

                               * Updated Database For Battery Information

==========================================================

 

   TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 4.71

Support List:

                                * Added Checking Firmware And Hardware For Chip BQ40z370, BQ4050


                                * Added None Option Button For Stop Charging Battery.

==========================================================

TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 4.7

Support List:

                                * Added Checking Firmware And Hardware For Chip BQ40z552


                                * Added Auto Charge All BQ208XX-BQ20ZXX-BQ306XX PCB Batteries


                                * Added Auto Charge All BQ30ZXX-BQ403XX-BQ40ZXX PCB Batteries


                                * Fixed Some Small Errors, Helps Improve Software Battery.

==========================================================

    

TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 4.6

Support List:

* Added Check Firmware - Hardware BQ78350, BQ40Z55, BQ40Z556.

* Added Information and Check Versions

                                                             TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 4.5

Support List:

* Added Auto Charge All Dell Batteries.

 

==========================================================

TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 4.41

Support List:

Supporting Menu Check Firmware and Hardware

Supporting Smart-Phone and Tablet Batteries Information Reading (Iphone, Ipad ... Batteries For HDQ port on EV2300 Tools)

Supporting Customize PEC 

Supporting I2C on SMBus

Fix:

Fixed Battery Life Percent

 ========================================================== 

Test Battery Ver 4.3

* Modified mAh And mWh Automatically

* Added Code Full Reset BQ30ZXX, BQ20ZXX

* Added Information For 1601 Batteries

========================================================== 

Test Battery Ver 4.2

* Added Supporting For Charging Old DELL Model

========================================================== 

Test Battery Ver 4.1

* Added Error Warning Read SMB By Color

* Added Default Unlock BQ20Z451 Ver 5 Or Higher.

* Added Default Unlock BQ40XXXX

* Added Charge Command For All Batery DELL Laptop

* Added Low-Voltage Charge Command For BQ30ZXX and BQ40XXXX

* Added mAh And mWh Conversion Functions

* Added Mini Calibrate Software

* Added Convert Bin File From Hex To Dec

* Added Supporting For Reading Voltage Cells 1-2-3-4 For BQ406XXX

 

Chạy trên 02 công cụ  LPT và EV2300

Mt điu người s dng phi nh - adapter phi ni đến LPT1 vi nhng cài đ sau trong BIOS: address - 378, modes - EPP hoc ECP. SBWorkshop chy dưới nhng phiên bn: Win95/Win98/WinME/Win2000/Win2003/WinXP. Không đòi hi gì đt bit cho phn cng PC.
Đc d liu ca pin:
* Cn ni các chân SCL, SDA và GND ca adapter đến các chân SCL, SDA và GND ca pin vi bt kì mt dây ni thích hp nào. Sau đó nhn nút "Read". Các cell phi được ni và pin phi được khi đng nếu như ta va lp ráp nó (trong mt vài trường hp). Đ khi đng pin ta cn ni ngun đến đu cui "+" và "-" ca pin t bt kì ngun DC nào (khong 9V tùy theo pin).
Các chân SCL, SDA và GND trên battery:
*Các pin khác nhau có đu cui chân khác nhau vì thế ch có cách là c gng kết hp nhng chân khác nhau đó. Ni GND ca adapter vi đu cui GND ca pin sau đó c gng kết hp kết ni các chân SCL và SDA. Chân SCL và SDA thì luôn luôn gn cnh nhau. Vic này không mt hơn 5 phút. Bn không được ni chân "+" đến adapter. Tt c các kết ni khác thì phi được an toàn. Nhưng bn phi nh rng không phi tt c các pin đu tương thích vi SBS.
*Tt c các d liu có th được ly t c quy, theo các giao thc s dng SMBus, có th được chia thành tĩnh và đng. Tĩnh - đó là các d liu mà không thay đi trong cuc sng ca c quy. Ví d, s serial và ngày sn xutNăng đng - phù hp sa đi trong sut thi hn hot đng. Ví d, đin áp trên đng khon này hoc sc hin nay, đó là cn thiết đ sc pin.

*TEST BATTERY Ver 4.3 liên tc có th quét toàn b các d liu đng .Sau khi đc các d liu tĩnh thông tin t phần mềm quản lý battery sưa được cp nht. Mi khi pin khác kết ni, bn nên đc các d liu tĩnh sau đó thông tin pin được cp nht. Ch bng cách này chương trình s biết - làm thế nào đ làm vic vi pin này. Nếu bn cn phi lưu mt bn báo cáo v pin - nhn  save.

*Chương trình s to ra mt tp tin văn bn ca báo cáo. Đ thun tin cho vic phân tích tiếp theo ca báo cáo này, theo yêu cu, bn có th nhp thêm thông tin trong các hình thc cho biết tình trng pin hin ti.Các tp tin báo cáo được lưu dưới tên ca nó  .Tên tp tin là t đng la chn, cha thông tin v pin. 

* Phần mềm tự nhận dạng tên nhãn battery và tên chip mã pcb trên battery .  Mt s nhà sn xut không tuân th các quy tc chung được mô t bi các tiêu chun SBS-, và có th s dng các lnh dành đ đc mt s d liu. Ví d: đc đin áp hin nay trên mi nhóm yếu t. 12 la chn. La chn được thc hin bi các nhà điu hành.(Điện Áp Cell1-2-3-4 bao gồm : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,11,12,13 kênh đọc khác nhau hỗ trợ all các loại chip trên battery laptop và các thiết bị khác ... )

Danh sách chipset trên có th thay đi thông s khác nhau như là trong các pin laptop IBM ThinkPad, DELL, Toshiba, HP etc…..

MỌI NGƯỜI CÓ THỂ TẢI VIDEO VÀ PHẦN MỀM DEMO SẢN PHẨM

http://wwv.regeditvn.com/download/TEST-BATTERY-VER-5.50.msi

XEM TRỰC TIẾP TRÊN youtube:

Video Ver 4.85

https://www.youtube.com/watch?v=NtnomrEaLF0&feature=youtu.be

Video Ver 3.0

 https://www.youtube.com/watch?v=vB0P23AO-fw&feature=youtu.be

Video Ver 4.0

https://www.youtube.com/watch?v=b0qzsKwAx4o


CÔNG TY C PHN VÀ DCH V MÁY TÍNH THÀNH TRUNG - REGEDIT GROUP
Địa chỉ : Ngõ 544 Số nhà 14 Đường Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội

Hotline:0913593349 (Trung) - 0915716565 (Nga)

Vietcombank - Chủ tài khoản : VŨ THÀNH TRUNG - Số tài khoản : 0011000582949
Techcombank - Chủ tài khoản : LÊ THỊ NGA - Số tài khoản : 10523592635012

We Accept MoneyGram And Western Union Payment Methods.

Maritime Bank-Account holders: LÊ THỊ NGA - Account Number: 034.01.37.0002006 - SWIFT CODE: MCOBVNVXXXX


Paypal :
trungregeditgroup@yahoo.com***** trungregedit@gmail.com

Email : nhom_regedit@yahoo.com  , Skype:trungregedit , QQ:1951625326 , ICQ:247-825-880

Website : www.regeditvn.com

 Sản phẩm cùng loại
UNIVERSAL DATA WRITER LITE SOFTWARE VER 1.1
UNIVERSAL DATA WRITER LITE SOFTWARE
UNIVERSAL DATA WRITER SOFTWARE VER 1.2B
UNIVERSAL DATA WRITER SOFTWARE VER 1.2B
PHẦN MỀM UNLOCK PASSWORD PRO ALL BQXXXX RUN EV2300-LPT VER 2.82
PHẦN MỀM UNLOCK PASSWORD PRO ALL BQXXX VER 2.82
PHẦN MỀM SDI M37512FCXX R2J240X0F0X0 5XF5X-60020-RUN LPT VER 2.0 NEW-2014
PHẦN MỀM CHUYÊN RESET SDI (SAMSUNG)